Aliver 100 (VR100)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Najprostszy system zadaszeń. Bez izolacji termicznej. Stosowany rodzaj krokwi – profil w kształcie odwróconej litery „T” (element nośny powyżej wypełnienia). Wypełnienia: poliwęglan komorowy lub szklenie szkłem pojedynczym.

ZASTOSOWANIE

- nie izolowane termicznie zadaszenia otwarte lub zamknięte, kryte poliwęglanem lub szkłem pojedynczym.

Aliver 1000 (VR1000)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Zadaszenia jedno- i dwuspadowe, izolowane termicznie. Krokiew 73 mm (zwykła i renowacyjna). Rozpiętość krokwi do 2 m (szkło) lub do 2,5 m (poliwęglan). Krokiew wsparta na zintegrowanym z rynną profilu okapowym oraz przegubowym profilu kalenicowym. Zacinanie krokwi na prosto, w jednej płaszczyźnie.

Aliver 2000+ (VR2000+)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Zadaszenia jedno- i dwuspadowe, izolowane termicznie. Krokiew 105 lub 125mm (zwykła lub renowacyjna). Rozpiętości krokwi: do 2,5 m (szkło) i 3 m (poliwęglan) dla krokwi 105 mm oraz 3,2 m (szkło) i 3,8 m (poliwęglan) dla krokwi 125 mm. Profile okapowe i kalenicowe posiadają specjalnie wyprofilowaną półkę, na której opierają się zacięte pod kątem prostym krokwie.

Aliver 5000+ (VR5000+)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Zadaszenia jedno- i dwuspadowe, izolowane termicznie. Krokiew 150 mm (zwykła lub renowacyjna). Rozpiętość krokwi do 3,6 m (szkło) lub do 4,4 m (poliwęglan). Możliwość wzmacniania okapu typowymi stalowymi profilami, co pozwala na montowanie w ścianach pionowych konstrukcji przesuwnych lub harmonijkowych o dużych gabarytach.

ZASTOSOWANIE

- system używany przy konstruowaniu zadaszeń ogrodów zimowych o bardzo zróżnicowanym ksztalcie połaci

Aliver 6000 (VR6000)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Zadaszenia izolowane termicznie dachów o kształtach skomplikowanych. Część nośna krokwi (tzw. puszka) umieszczona na zewnątrz dachu (powyżej szkła) - rozwiązanie pozwalające uzyskać płaską, wewnętrzną powierzchnię zadaszenia. Możliwość łączenia zadaszeń nachylonych pod różnymi kątami, możliwość załamania krokwi. Stosowana komorowa przekładka termiczna uzyskuje się dobre właściwości izolacyjne. Możliwość stosowania różnych kątów nachylenia na różnych połaciach dachu.

ZASTOSOWANIE SYSTEMU

- system używany przy konstruowaniu zadaszeń ogrodów zimowych o bardzo zróznicowanym kształcie połaci